İnsan sağlığında kemik kırıkları başlı başına bir konudur. Bilhassa trafik kazalarının çok olduğu günümüzde kırık problemi tıpta başlı başına bir ihtisas alanı haline gelmiştir. Sert bir doku olan kemik dokusu mukavemetinin üstünde bir basınç ve ekseni dışında bir zora gelince kolayca kırılır. Açık ve kapalı olmak üzere iki tip kemik kırığı olur. Açık kırıklarda kemiğin etrafındaki doku ve damarlar da yaralanıp parçalanır. Bu tip kırıklar ameliyat ile düzeltilir. Kapalı kırıklar ise sadece kemiğe ait kopma ve parçalanmalardır. Bunların bir kısmı röntgen altında alçıya alınarak tedavi edilirler, bir kısmı da ameliyata lüzum gösterir.Vücudun bütün kemiklerinde kırık olabilir. Fakat, en çok bacak, kol, dirsek, kalça ve kaburga kemiklerinde kırığa rastlanır. El ve ayak bilek kemiklerinde de kırıklar sıktır. Kafa kemikleri ve omurga kemiklerinde meydana gelen kırıklar bazen hayati tehlikelere sebep olurlar.