Pott hastalığı bel kemiğinde yerleşen verem basillerinin yaptığı bir hastalıkdır. Daha çok genç yaşlarda görülür. Verem basili bel kemiğini yavaş yavaş tahrip ederek eritir ve burada abselerin meydana gelmesine sebep olur. Hastalık kendisini ilk zamanlarda sırt ağrısı şeklinde belli eder. Hastalar soluk, zayıf ve iştahsız kişilerdir. Hastalığın ilerlediği hallerde sırtta sinsi şekilli
de kamburluk hali başlar ve bu durumda hastalığın tedavisi güçleşir. Erken teşhis için sırt ağrısı olan gençlerde bu hastalık akla gelerek röntgen çekilmelidir.

Hastalık zamanında teşhis edildiği takdirde tedavisi tamamen mümkündür. Hastalar sert yakakta istirahate alınır ve icabında alçı yatağı tatbik edilir. Aynı zamanda verem hastalığına karşı kullanılan modern ilaçlar kullanılır. Hastaların aylarca kontrol altında tutulması ve iyi beslenmeleri lazımdır. Geciken hastalarda da tedavi mümkün olmakla beraber güçtür ve uzun bir zamana ihtiyaç ve bazı cerrahi müdahalelere ihtiyaç gösterebilir.