Romatizmanın diğer şekilleri müzmin olanlarıdır. Müzmin romatizmaya daha çok ileri yaşlarda rastlanır. Müzmin romatizmanın en tipik şekli "Romatoid artirit" ismi verilen romatizma şeklidir. Bu hastalık daha çok ufak eklemleri tutar ve el, ayak parmaklarında çarpıklıklara, eklem şişmelerine sebep olur.

Akut romatizma gibi her zaman yüksek ateş yapmaz ve diğer organlar üzerindeki zararı çok fazla değildir. Fakat, sinsi sinsi ilerleyen, bel kemiğini tutan ve hastaları zamanla sakat hale getiren bir hastalıktır.Tedavide en önemli nokta erken teşhisdir. Hastalık kalbi ve diğer organlan yakalamadan tedavi edilmelidir. Aksi halde büyük tıbbi cerrahi problemler ve kalp ameliyatları ortaya çıkar. Özel kan tahlilleri ile bu hastalığın erken teşhisi kolaydır. Bilhassa sık sık anjin ve boğaz ağrısı olan şahıslara dikkat etmek lazımdır. Banyo ve kaplıca tedavileri zararlıdır. Doktor Tedavisi ve kontrolü şarttır.