Hareket Sistemi Vücudun çatışımı veya iskeletini kemikler ve bazı yerlerde de kıkırdaklar yapar. Ancak, kemikleri birbirlerine de eklemler veya masallar birleştirir. (iBıu eklemler üç cinstir: Oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemlerdir.)
Üzerlerine yapıştıkları kemikleri veya içinde bulundukları organları veya dokuları oynatan ve hareket ettiren de kaslardır. Kaslar, ince iplik gibi ,kas liflerinin demetinden meydana gelmişlerdir. ince, orta ve kaim demetlerden oluşan ince, orta ve kalın kaslar olduğu gibi kısa, orta ve uzun kaslarda vardır insan vücut yapısında. Kasları oluşturan, ince iplik gibi dediğimiz kas liflerinin her biri bir hücredir. Kasların diğer bir özelliği de, bütün kasların aynı vasıf ve karakterde olmayışlarıdır