isteğimizle kasılan kaslar. Bunların büyük ekseriyetini, kemiklere veya kemik başlarına; yapışmış olan kaslar teşkil eder. El, kol ve bacak gibi vücut hareketlerini sağlarlar. Bizim istek ve kararımızla kasılırlar.