MÜSKÜLOŞKELETAL SİSTEM (Kas ve İskelet Sistemi) Adının düşündürdüğü gibi, "müsküloskeletol sistem, kaslardan (Latince "musculus" kelimesinden) ve kemikler (Yunanca skeletos" yani kurutulmuş beden) kelimelerinden meydana gelmektedir, insan vücudundaki kemikler eklemler denen oluşumlarla birbirine bağlanmıştır. Çoğu eklemler esas itibarı ile kemiklerin önceden belirlenmiş sınırlar içinde hareket etmesine imkân veren menteşelerdir. Diğerleri farklı bir biçimde hareket eder, kalça ve omuz gibi oyuk içinde top gibi yuvarlak sistemle hareket edenler ve bel kemiği gibi hareketi sınırlı olanlar vardır.
Müsküloskeletol sistem hareketlilik sağlar ve aynı zamanda iç organlar için koruma görevi yapar, kaburgalar, çok kolay incinebilir akciğerleri ve kalbi korur, kafatası da beyni korur. Sistem çökene kadar, ister kaza, ister sadece zaman boyunca yıpranma nedeniyle olsun, bu mekanik mucizeyi normal kabul ederiz. Çöküp bozulmalar herhangi bir zamanda ve çeşitli nedenlerden meydana gelebilir. Bu bölüm bir dizi potansiyel problemi anlatmaktadır; günlük hayatımızda uğranan zedelenmelerle başlar, örneğin bilek burkulması gibi. Organ kesilmeleri ister doğuştan isterse cerrahi yoldan meydana gelmiş olsun, vücut üzerine gerek fiziki gerekse psikolojik baskı yapar. Bu baskılarla başa çıkabilmek için gereken rehabilitasyon çalışmaları sunulmuştur. Halkımız arasında gayet yaygın olan artrit ve osteoporoz gibi nedenlerinden lupus ve gut gibi daha az görülen hastalıklara kadar gözönüne alınmıştır.
Bu olayların veya rahatsızlıkların adalelerinizi ve kemiklerinizi nasıl etkilediğini anlamak için ilk önce bunları meydana getiren kısımları ve müsküloskeletal sistemin temel çalışmalarını bilmeliyiz. Böyle bir anlayış için şart olan şey sadece kemikleri ve adaleleri değil aynı zamanda mafsalları da tanımaktır.