Bir kemik kırığının ciddiyet derecesi kırığın yerine ve kemik ve komşu dokuların uğradığı hasara bağlıdır. Ellerin ve ayakların belirli küçük kemikleri kırıldığı zaman doktorunuz sadece arızalı bölgeyi kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye edecektir. Daha ciddi kırıklar durumunda, eğer uygun tedavi sağlanmazsa tehlikeli komplikasyonlar meydana gelebilir. Her kırıkta, kan damarı veya sinirin hasara uğrayıp uğramadığını belirlemek için kırığın çevresindeki (bitişik) bölge muayene edilmelidir. Kafatası veya belkemiği zedelenmeleri durumunda beyin zedelenmesi veya omurilik hasarı da gözden uzak tutulmamalıdır. Açık kırıklar, kemiğin ve çevreleyen dokuların mikrop kapmaması için tedavi edilmelidir.
Kemik kırığının iyileşmesi için gereken süre, hastanın yaşına ve sağlık durumuna ve kırığın mahiyetine bağlı olarak değişir.
Çocuklarda küçük bir kırık birkaç hafta içinde tamamen iyileşebilir. Yaşlılarda ciddi bir kırığın iyileşmesi için aylar gerekebilir. Bazı durumlarda, özellikle yavaş iyileşmekte olan bir kırık ikinci bir ameliyatı gerektirebilir; bu ikinci ameliyatta başka bir kemikten alınan kemik dokusu kırığın üzerine gref olarak konur (kemik nakli). Gref için kemik kaynağı çoğu zaman uyluk kemiğidir.
Derhal uygun tedavi yapılırsa ve iyi bir rehabilitasyon programı uygulanırsa kırığın sonu büyük çoğunlukla tam iyileşme olmaktadır