Kemik uygun durumda sarılıp hareketsiz hale getirildikten sonra, herhangi bir tedavi programından sonraki en önemli adım rehabilitasyondur, bu proses mümkün olduğu kadar kısa süre içinde olsa bile. Çevredeki dokuların hareket ettirilmesi kan akımı için önemlidir çünkü bu, iyileşme süresini geliştirir ve kan pıhtısı oluşmasını önler. Hareket aynı zamanda adale dokusunu korumaya yardımcı olur ve adalelerin ve kemiklerin zayıflamasını (uzun süre hareketsizlik nedeniyle) önler. Bu aynı zamanda mafsallarda kullanılmadığı zaman meydana gelen sertleşmeyi de önlemeye yardımcı olur.
Kırıklarda İlaç Tedavisi
Çoğu vakalarda ilaç tedavisi, ağrıyı azaltmak için analjezikler ve enfeksiyon tehlikesini azaltmak için antibiyotiklerden ibarettir.