Bazı diz zedelenmelerinde dizkapakçığının veya kıkırdağın (menisküs) parçaları yerlerinden kopar ve mafsal boşluğunda rastgele dolaşmaya başlar. Bunun yaptığı etki bir kapıya kalem sıkışmasına benzer. Küçük bir başıboş kıkırdak parçası bile diz mafsalına takılıp mafsalı "kilitleyebilir" veya ağrı yapabilir