Bir kaza sonucu meydana gelmiş bulunan kopmanın birlikte getirebileceği çeşitli riskler vardır. Bunlar arasında kan kaybı ve şok bulunur; aynı zamanda enfeksiyon tehlikesi de mevcuttur.
Çoğu durumlarda organın kesilmesi tek başına hayatı tehdit etmez. Dolayısıyla asıl problem bunun sonuçları ile başedebilmektir. Bunlar amputasyonun o anda verdiği acı ile birlikte yaşamaktan, yaşayış tarzını ona göre ayarlamaya kadar uzanır. Örneğin bir bacağın kaybı hareketliliğiniz ve dengeniz üzerinde büyük bir etki yapacaktır, bu değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalacaksınız.
Bir vücut parçasının cerrahi olarak çıkartılması duygusal yönden de zorlayıcı bir olay olabilir. Ameliyat yerine bazen ağrılı olarak, kesilen organın hâlâ yerinde durduğu duygusu olabilir. Kendinize verdiğiniz değer ve duyduğunuz güven de etkilenebilir. Eğer bir suni organ gerekirse sizin, hem fonksiyon hem de görünüş olarak ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde yapılacaktır.
Kopmuş olan bir vücut parçası cerrahi olarak yerine takıldığı zaman bu takılan parçanın kullanılabilme derecesi olaydan olaya değişir. Bazı durum-larda yeniden takılan bölüm kullanılabilme yeteneği¬nin çoğunu veya tamamını yeniden kazanır, oysa ki diğer durumlarda duyarlılık, esneklik ve güç kaybı olur.