Kopmuş bir vücut parçasının söz konusu olduğu durumlarda hem hastanın hem de kopan parçanın, yerine uygun şekilde takılabilmesi için gereken ba-kımı görmesi gerekir.
AMELİYAT
Kopmuş el, ayak ve hatta kol ve bacakların yeniden yerine takılması konusunda son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Mikroskop yardı-mıyla ince cerrahi düzeltmeler ve ince dokuların yerine tekrar takılması mümkün olmaktadır. Sonuçlar birçok faktörlere bağlıdır fakat eğer kopmuş olan organa uygun bakım gösterilmişse ve bu konuda eğitilmiş bir operatöre ulaşılabildiyse başarılı olma olasılığı yüksektir.
REHABİLİTASYON
Doktor veya fizik tedavi teknisyeni bir rehabilitasyon programı önerecektir. Bazı vakalarda fizik tedavi uzmanı rehberliğinde teknisyenleri de içeren bir ekip çalışması yapılır.
En basit şekliyle program mümkün olduğu kadar normal bir hayat sürmeyi sağlayacak bir plandan oluşacak ve geri kalan adalelerin gücünü korumayı amaçlayan egzersizleri içerecektir. Suni bir organ veya diğer bir araç gerektiğinde program diğer egzersizleri, koltuk değneği kullanımını öğretmeyi, rehberlik ve normal hayata dönmeyi sağlayacak diğer öğeleri içerebilir. Suni organ genellikle, ameli-yatı izleyen şişme ve ağrı yatıştıktan sonra takılacaktır ve ondan sonra protezi kullanmanın gerektirdiği farklı hareketleri öğrenmek için, bir eğitim programı yardımcı olacaktır.
İLAÇ TEDAVİSİ
Tedavi ağrıyı azaltmak için analjezikler ve enfeksiyonla mücadele için antibiyotikleri içerebilir.