Paget kemik hastalığı denen rahatsızlık (aynı zamanda osteitis deformans tıbbi adıyla da bilinir) adını 19. Yüzyılın ortalarında yaşamış olan bir ingiliz cerrahından almıştır ve osteoporozun aksi (tersi) durumudur. Paget kemik hastalığı başlangıçta çok fazla kemik dokusu parçalandığı zaman meydana gelir. Buna tepki olarak bir vücut yeni kemik yapma hızını arttırır. Fakat yeni kemikler düzensiz bir şekilde yerleşir ve normal kemikten daha yumuşak ve daha zayıf olabilir. Fakat Paget hastalığının sonucu bir bakıma osteoporozunkine benzer, çünkü kemikler zayıflar ve deforme olabilir, hatta kırılabilir.
Etkilenen kemiklerde ağrı ve sıcaklık hissi Başağrısı Bacak bükülmesi
işitme kaybı belirtileridir.
Paget kemik hastalığı vakalarının çoğu 50 ile 70 yaş arasındaki hastalarda teşhis edilir. Maamafih bazı ender durumlarda genç yetişkinlerde de bulun-muştur. Bazen ailevi özellik gösterir.