Diskler, omurların (vertebraların) arasında (sırttaki kemiklerin arasında) bulunan, yastık görevi yapan parçalardır. Disklerden biri yırtıldığı zaman ortaya çıkan duruma disk prolapsı denir. Bu rahatsızlık aynı zamanda herni diskal olarak da bilinir (herni de gerçek bir kayma olayı olmamasına rağmen "disk kayması" olarak da bilinir).
Sırtta veya boyunda orta ile şiddetli ağrı Eğer kaymış olan disk boynunuzdaysa bir kolda veya elde uyuşukluk veya güçsüzlük meydana gelebilir, sıklıkla, şiddetli boyun ve el ağrısı vardır.Eğer hasara uğrayan disk, sisteminizin orta veya aşağı bölümündeyse kalçada, bacaklarda ve ayaklarda uyuşukluk veya güçsüzlük meydana gelebilir.Öksürme, aksırma veya zorlanma bıçak gibi saplanan bir ağrı Genellikle bir kol veya bacak diğer kol veya bacağa kıyasla belirgin şekilde daha fazla etkilenir.Belirtileridir.
Diskler, içinde yumuşak jel gibi bir madde bulunduran fibröz bir dış deriden meydana gelmiştir. Yaşlanma veya zorlama, diskin bir çıkıntı meydana getirmesine yol açabilir. Bunun sonucu yastık etkisinin kaybı ve buna bağlı olarak yakındaki sinirler üzerinde basınç meydana gelmesi ve ağrıdır. Disk kaymasının en fazla sırtın aşağı kısmında meydana gelme ihtimali vardır, maamafih herhangi bir diskte bir arıza olabilir. Bu durum çocuklarda da oluşur fakat büyüklerde ortaya çıkma ihtimali daha fazladır