Kullanma sırasında veya sonrasında eklemde ağrı; Hava değişiminden önce veya hava değişimi sırasında eklemde rahatsızlık; Eklemde şişme ve esneklik kaybı; Parmak ucu üzerinde kemiksel şişkinlikler (Heberden düğümleri nodları) oluşabilir. Benzer şişkinlikler parmağın orta ekleminde de ortaya çıkabilirler (Bunlara Bouchard düğümleri denir).
Osteoartrit, insanların bildiği en yaygın hastalıklardan birisidir. Yüzyıllardır bilinmekte olup on milyonlarca Amerikalıyı etkilemiştir. Çoğu yaşlı insanda osteoartrit mevcuttur, fakat doktor bu durumu rutin bir röntgen kontrolünde fark edinceye kadar bunun farkına varmazlar.
Osteoartrit, diz veya kalça söz konusu olduğunda, başlangıçta sadece bir eklemi etkisi altına alır; parmaklar etkilendiğinde ise çoğunlukla birkaç parmak birden artritik hale gelir.
Her ne kadar mekanizma tam olarak bilinme mekte ise de aşınma ve yırtılmanın, kemik artritinin ana nedeni olduğu açıktır. Bu durum osteoartrit için alternatif adlar ortaya koymaktadır; dejeneretif eklem hastalığı ve aşınma yırtılma artriti gibi. Bu nedenle, eklem yırtılması geçiren atletin ve her gün fiziksel çaba sarf eden işçinin eklemleri, ilerikı yaslarda artrit geliştirme riskine daha fazla sahiptirler.
Osteoartrite sahip bir kişinin ekleminde şunlar ortaya çıkar: Eklem darbelerine karşı destek oluşturan kıkırdak yavaş yavaş yıpranır. Bunun düzgün yüzeyi pürüzlenir ve uygun destekleme etkisini kaybeder. Zamanla kemik uçları da etkilenir ve kemik, yan taraflara büyüyerek şişkinlikler oluşturur. Bu işlemdeki her aşama ağrı yaratır.
Osteoartrit genellikle sırt veya boyunda ortaya çıkar, ilerleme aşamasında kemik çıkıntıları, hasarlanmış omurun kenarlarında gelişir; bu durum kemik röntgeninde görülür. Diz ve kalça da yaygın olarak etkilenirler. Her ne kadar dizin kemik artriti gençler arasında görülmekte ise de, daha genç kimselerde daha seyrek görülür