Aşık kemiklerimizin kulaklarınıza iplerle bağlı olduğunu farz edin. Şimdi dizleriniz bükülü omuzlarınız kambur şeklinde başlayarak, bu hayali ipleri ayağa kalkmak suretile gergin duruma getirin. Mümkün olduğu kadar dik durduğunuz zaman, ip, bacağınızdan yukarı diz kapağınızın hemen arkasından uyluk bölgesinden (etli kısmından) uzanıp omuzunuzun ucundan geçme¬
lidir.