Otururken kanbur durmak sırt rahatsızlığını sadece arttırabilir. Oturmak sırtınızı ayakta durmaktan daha çok zorlar. Ya düz arkalıklı ya da bel desteği olan iskemlelerde oturun. Oturma kısmı, bacaklarınızın üst kısmının yatay olaiak durabileceği yükseklikte olmalıdır. Bu şekilde ağırlığınız daha dengeli dağılır ve sırtınız ağırlığınızın orantısız bir bölümünü yüklenmek zorunda kalmaz.