Genç tipi romatizmal artrit, romatizmal artrit andırır, fakat bazı önemli yönlerden ayrılık gösterir Farklılıklar arasında tipik hastaların yaşı (genç tip romatizmal artrit çocukları etkiler, romatizmal artrit yetişkinleri etkiler) ve rahatsızlığın uzun süreli tabiat vardır. Çoğu durumda, gençlik romatizmal artrit hayat boyu sürecek bir hastalık olmayıp belirtile' ergenlikten önce yok olur.
Eklemlerin şişme ve tutulmaları,Ateş ve deri kızarıklığı Yorgunluk ve uyarıya karşı hassasiyet Gözün eşlik eden iltihabı, plazması. Belirtileridir.
Hastalığın, her biri kendi ayırt edici özelliklerine sahip pek çok alt sınıfları vardır. Dört veya daha az sayıda eklem etkilendiğinde, az eklemli genç romatizmal artriti adını alır; bu tipteki hastalığa sahip çocuklar, hastalıktan birkaç yıl sonra hastalıktar
tamamen kurtulurlar veya çok az hastalık izi taşırlar. Çok eklemli genç romatizmal artriti diye adlandırılan biçimi, daha fazla yaşamsaldırve bunun gidişi çoğunlukla kroniktir. Bir diğer biçimi olan akut ateşli genç tipi romatizmal artrite sahip olan her üç çocuktan yaklaşık ikisi, ergenliğe ulaştığında aktif hastalığın belirtilerinden kurtulmuş olurlar. Genç tipi romatizmal artritin nedenleri henüz ortaya çıkarıl-mamıştır.