iltihaplı barsak hastalıklı kimselerde, artrit'in karakteristik bir biçimi ortaya çıkabilir. Çevresel eklemler özellikle el ve ayaktakiler en sık olarak
etkilenirler ve ağrı ile tutulma en fazla sabahları fark edilir. Artritin bu dört biçimi, bir genetik faktör içerirler. Her biri, hastalığa genetik bir ön farklı yerleşim (predisposition) işaret eden karakteristik bir gen işareti (marker) taşırlar. Her ne kadar belli bir genin varlığı, bu rahatsızlığa sahip olunacağı anlamını vermez ise de söz konusu işaretin varlığı, doku grubu testi ile anlaşılabilir. Bununla beraber, genç, rahatsızlığa olan yatkınlığı tespit eder ve bu hastalıkların aile içindeki gözlenmesini destekleyici özellik taşır. Bir kişide bu hastalıkların ortaya çıkıp diğerinde ortaya çıkmamasının nedeni hâlâ anlaşılmamıştır.