Yüzyıllardır kullanılan "Colchicine" hâlâ gut'un akut nöbetleri için kullanılan değerli bir maddedir. Akut nöbetler için "İndomethacin" de kullanılabilir. Vücuttaki ürik asit seviyelerini kontrol altında tutmak amacıyla, nöbetler arasında "probenecid" ve "allo-purinol" dahil olmak üzere diğer ilaçlar kullanılabilir.