Eritemli sistemik lupus, kökeni bilinmeyen kronik bir hastalıktır. Tipik olarak, ağrı ve iltihap yaratacak şekilde eklem zarını etkiler. Eklem rahatsızlığı ve kızarıklığın nöbetsel olma eğilimi vardır, iyileşme ve şiddetlenme periyodları birbirlerini takip eder.
BELİRTİLERİ:
Çoğunlukla parmak ve bileklerinizde ortaya çıkan günden güne ortaya çıkıp yok olan eklem ağrı, şişme ve kızarıklığı Özellikle burun ve yanaklar üzerindeki kızarıklıklar Göğsün bir noktasındaki ağrı ile birlikte öksürme Kızarıklık ve vücut ateşi oluşturan, güneş ışığına karşı duyarlılık Yorgunluk.
Lupus'lu tipik bir hasta, 15 ile 35 yaşları arasında bir dişidir. Kadınlardakinin on misli erkeklerde eritemli sistemik lupus mevcuttur. Lupus bazen ilk defa olarak hamilelik esnasında ortaya çıkar, bu durum genellikle doğmamış çocuğa çok az etki eder veya hiç etki etmez.
Lupus'lu pek çok kişiye göre, bu büyük bir hastalık değildir. Bununla birlikte, bazılarına göre ise önemli bir hastalık olup dahili kanama, enfeksiyona karşı daha düşük direnç, depresyon, böbrek hastalığı ve ciddi eklem hasarlanmasına yol açacak cidd komplikasyonların önüne geçmek için üzerinde dikkatle durulması gerekir. Tipik olarak lupus, ortaya çıkıp yok olan ve ömür boyu süren bir hastalıktır Adından anlaşılacağı gibi, hemen hemen vücuttak tüm organ sistemlerini etkileyebilir.
Eritemli sistemik lupus'a karşı yaklaşım bunur şiddetine bağlı olmakla birlikte, çoğunlukla ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Çoğunlukla kortakosteroidler iltihap giderici etkenler ve diğer ilaçlar kullanılmaktadır.