Vaskülit damarlarda iltihap benzeri reaksiyonlara ve tahribata yol açan durumlar için kullanılan genel bir terimdir. Ateş, halsizlik, güçsüzlük, etkilenen organda ağrı gibi belirtilere yol açar. Eritrosit çökme hızının (sedimantasyon) artması dışında hastalığı teşhis ettirecek bir kan tahlili yoktur. Vaskülitin değişik ortaya çıkış şekilleri vardır. Poliarterit, alerjik damar iltihabı, kranial arterit, aşırı duyarlılığa bağlı damar iltihabı gibi.
Düşük dozda kortizonlu ilaçlar belirtileri önleme açısından yararlı olabilir. Ayrıca Aspirin çoğu vakada iyi sonuçlar vermektedir