Ateroskleroz atardamar duvarının esnekliğini yitirmesi ve sertleşmesi. Başlıca ayırt edici özelliği damar boşluğunu döşeyen endotelin altında trigliserit ve kolesterol gibi lipit yapısında maddelerin birikmesidir. Bu durumda damar iç yüzeyinde küçük ya da geniş alanlara yayılan, içerdikleri lipit nedeniyle sarımsı renkte olan ve aterom plakları adıyla tanınan kabartılar gelişir. Aterom plağının bulunduğu bölgedeki atardamar duvarı lifsi bağdoku oluşumuyla değişikliğe uğrar.Sağlıklı damar yapılan yıkılırken kalsiyum tuzlan birikir. Sonuç olarak damar duvarı sertleşir ve esnekliğini yitirir. Ateromlar geliştikçe damar boşluğuna doğru bir kabartı oluşturduklarından, damarın daralmasına yol açar. Bozukluğun görüldüğü damarın çapı küçüldükçe ortaya çıkabilecek tehlikeler büyür.