His Huzmesi Bozukluğu kalpde bulunan, özel sinir liflerinden meydana gelen yapıdaki huzmeye bu isim verilir. Kalbin kulakçıklarından ve o bölgeden kalkan uyarıları kalbin her iki karıncığına nakleden bu sinir lifleri kalb adalesi içinde ince dallara ayırarak dağılırlar. Kalbin dakikada 70-80 defa muntazam kasılmasını sağlarlar.His huzmesi bozuklukları kalbde ciddi ritm bozukluklarına, kalp hastalıklarına
sebep olurlar. Bu bozukluğa tanı ancak kalb hastalıkları uzmanları tarafından koyulabilir.