Enfarktüs önemli kalp hastalıklarından biridir. Kalbi besleyen ve "Kroner damarlar" ismi verilen damarlardan birinin tıkanması sonucu kalp adalesinin bir bölümü kansız ve oksijensiz kalarak ölür, gangren olur. Bu olaya infarktüs denir.Kalbi besleyen damarlar 3 ana dal şeklinde kalbin ön cidarına, arka cidarına ve ikisinin arasına gelen damarlar ince dallara ayrılarak bütün kalbi beslerler. Büyük damarların tıkanması büyük ve yaygın enfarktüslere, küçük damarların tıkanması daha küçük bölgelerin ölümüne sebep olur.