Mitral Darlığı Mitral Kalp Yetmezliği bu hastalıklar ya doğuştan veya genç yaşta geçirilen romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. İki şekilde ortaya çıkarlar. Ya kapaklar birbirine yapışarak yeteri derecede açılamazlar veya iyi kapanmayarak açık kalırlar.Bu olaylar mitral kapağında olursa, yeteri kadar açılmazsa buna "MİTRAL DARLIĞI", açık kalırsa "MİTRAL YETMEZLİĞİ" ismi verilir. Aynı olaylar sağ kalbde triküspid kapağında olursa "TİRIKÜSPİD DARLIĞI", "TRİKÜSPİD YETMEZLİĞİ" denir.

Aynı şekilde aort damarına ve akciğerlere açılan kapaklardaki darlık veya açık kalma da aynı şekilde isimlendirilirler.