Kalp adalesi hastalıklarına genelde "MİYOKARDİT" ismi verilir. Bu hastalıkların bir kısmı doğuştan, bir kısmı mikroplara bağlı, bir kısmı da romatizma hastalığı sonucu ortaya çıkarlar. Bu miyokarditlerin bir kısmı öldürücü, bir kısmı da kalp kaslarını zamanla bozarak kalp yetmezliğine sebep olurlar.Kalb yetmezliği kasların kasılma gücünü kaybetmesi ve kanı yeterli şekilde damarlara pompalayamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Damar tıkanması sonucu kalb adalesine kan gelmesi kesilirse, kansız kalan adale bölgesi ölür. Buna da "enfarktüs" ismi verilir.