Kalp Zarı Hastalığı Bu hastalıklara "ENDOKARDİT" ismi verilmektedir. Çok zaman sebep mikroplar ve romatizma, bazen de frengidjr. Mikrobik endokarditler öldürücü, ağır bir hastalıktır. Kanda mikrobun cinsi tesbit edilerek, gereken tedaviler yapılmalı çok dikkat edilmelidir.