Koroner Sklerozu koroner ismi verilen kalp damarlarının cidarlarının bozulması ve kireçlenmesi ile meydana gelen duruma koroner sklerozu ismi verilir. Daha çok yaşlı insanlarda ve erkeklerde görülen budurum çeşitli kalp bozukluklarına sebep olur.Bu bozuklukların başında kalp enfarktüsü ve kalp anjini gelmektedir.Sol göğüs ağrısı ile kendisini belli eden bu iki hastalıkda kalp anjini ön planda belirir ve bilhassa hareket, yürüme, merdiven çıkma, esnasında çıkan ağrılar tipikdir. Bu ağrılar bir müddet dinlenme ile geçerler, istirahat halinde pek ortaya çıkmazlar. Elektrokardiografi ile koronoer bozukluklarını tesbit etmek kolaydır. Son yıllarda özel olarak kalb damarlarının röntgeni de yapılabilmektedir.

İstirahat halinde bile ağrıların devam etmesi hastalığın ciddiyetini ortaya koyar. Bu arada enfarktüsü de dikkate almak lazımdır, Bu hastalıkların teşhisi dikkatli bir hekimin muayenesi ile oldukça kolaydır. Bir çok hastalarda kanın yağları ve kolesterini artmış bulunur. Uzun yıllar evvel başlamış olan safra kesesi hastalıkları, bazı irsi sebepler, şeker hastalığı vücutta yağ metabolizmasını bozduklarından koroner sklerozuna zemin hazırlarlar.

Koroner sklerozlu hastaların dikkatli bir hayat yaşama mecburiyetleri vardır. Ağır ve yorucu hareketlerden kaçınmalıdırlar. Yağlı yiyecekler zararlıdır. Bazı hastalarda tansiyon yüksekliği de beraber olabilir. Bu hastaların tansiyonunun fazla düşürmek de uygun değildir. Bir yıllık dikkatli bir tedavi gören koroner sklerozlu hastalarda tabiat yeni koroner damarlarının gelişmesini sağlamak kudretindedir. Bu hastalık dikkat edildiği müddetçe hayatı büyük bir tehdit altına sokmaz. Bu hastalık da damarların sertleşmesini önleyen ve genişlemesini temin eden çeşitli ilaçlar vardır ve bu ilaçlar doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.