Dolaşım sistemi Şimdiye kadar vücut yapısında yer alan bazı organları ve sistemleri ele alarak bunların yapıları ve görevleri sonra da kanserleri hakkında bilgiler vermejğıe çalıştık Bundan sonraki organ ve sistemlerde de aynı metodu uygulamaya çalışacağız. Ancak, bir hususu belirtmek isteriz. O da dolaşım sistemi ve özellikle kan kanserleri, kanser biliminde .ayrı bir yer tutar. Kan kanserleri ikompleks bir konudur. Ayrıca, 15-20'den fazla türleri mevcuttur. Bunlardan her birinin tıp dilinde ayrı ayrı adları vardır. Türkçe karşılıkları ise yoktur maalesef. Bütün bu kanserlere tek bir isim verilmiştir o da kan kanseridir. .Bu bakımdan, bunlar hakkında ayırıcı ve aydınlatıcı bilgi verebilmek için, dolaşım sistemi hakkındaki bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor.
Dolaşım sisteminde, vücuttaki kan ve lenf (akkan) dolaşımını sağlayan organlar yer alır. Kan dolaşımı içinde ana ve merkez organ olarak kalıb, otomatik bir emme ve basma tulumbası gibi hareket ederek bir bölümüne vücutta kullanılmış kanı emerek toplarken, öbür bölümündeki taze ve temiz kanı vücuda pompalar. Kanı kalbten vücudun her tarafına götüren ve sonra toplayıp tekrar kalbe getiren damarlardır. Kas ve zardan yapılı damarlar, çeşitli kalınlıklardadır. Kanı kalbten alıp vücuda dağıtan damarlara atardamar, kullanılmış kanı toplayıp kalbe getirenlere ise toplar damar denir. Bir de lenf damarları veya akkan damarları vardır ki, bunlar hücreler ve dokular arasındaki lenf sıvılarını alırlar ve sonra toplar damarlara dökerler.
Gerek atardamarlar gerekse toplardamarlar vücudun bölgelerine dağıldıkça çapları küçülür ve fakat sayıları artar ve niahyet hücreler ve dokular arasına gelince çok incelirler ve bunlara kılcal damarlar denir. Akkan (lenf) damarları da toplar damarlar gibi kılcal damarlardan başlarlar ve birleşe birleşe ve yolları üzerinde bulunan lenf bezlerine uğruya uğruya büyük toplayıcı kanallara oradan da toplardamar dolaşımına dökülürler.
Vücutta bin büyük diğeri de küçük olmak üzere iki ayrı kan dolaşımı yer alır. Büyük dolaşımda kaib kuvvetli bir basınçla kanı vücuda pompalar ve sonra kullanılmış kanı emerek yine kalbte toplar Küçük dolaşımda ise, kalb toplamış olduğu kullanılmış kirli kanı akciğerlere pompalar ve sonra da temiz kanı yani yeni taze oksijen almış kanı akciğerlerden kalbe emer ki sonra vücuda pompalasın. Normal olarak bir insanın dolaşımında ki kan miktarı takriben 5 litredir. Yapılan hesaplara göre normal bir insanda 24 saat içinde kalbin pompaladığı toplam kan miktarı ise 35 bin litredir.