Kalp 2 pompa yapısına sahiptir. Her pompa kaslardan oluşmuş bir çift boşluk içerir. Bu kasların çalışması, (kasılması) sayesinde kan pompalanır. Her bir pompada üst boşluklar Atrium (Kulakçık) alt boşluklara ise Ventrikül (Karıncık) denilir. Bu 4 boşluk birbirlerine kapakçıklarla bağlıdır. Kalp dokusu 3 tabakadan meydana gelir. Dış tabakasına epikardium denilir ve bu tabaka oldukça ince bir yapıdadır. Orta tabakasına Myokardium denilir ve bu tabaka kalbin kas yapısını oluşturur. En içteki tabakaya ise Endokardium denilir. Bu tabaka ise ince ve düz bir yapıdadır. Kalbi koruyan en dıştaki .perikardium tabakası fibröz bir yapıda olup, oldukça pürüzsüz bir çizgi karakterindedir. Epikardium ile perikardium arasındaki boşlukta küçük miktarda bir sıvı bulunur