Dokulardaki kan, toplardamarlar (venler) tarafından kalbe getirilir. Bu kan kalbin sağ tarafından içeri girer. Kanın içeri girdiği ilk kalp boşluğuna Atrium denilir. Atrium alçak basınçla çalışan bir pompa olup, kanı Trikuspid kapağı içinden sağ ventriküle gönderir. Sağ ventrikül sağ atriumdan daha kalın ve daha kuvvetli bir duvar yapısına sahiptir. Sağ ventrikül oksijenden zayıf kanı, pulmoner (akciğerle ilgili) kapakçık içinden, dokulardan getirdiği karbondioksitten temizlenme yeri olan akciğerlere pompalar. Akciğerlerde, kan karbondioksitten temizlenirken aynı zamanda oksijen alır. Pompalama hareketi kanı akciğerlerden, kalbin sol tarafında bulunan ve .sol atrium denilen boşluğa gönderir. Bu boşluk (Sol Atrium) da kanı hafif bir pompalama ile Mitral Kapaklar içerisinden sol ventriküle gönderir. Sol ventrikül kanı kuvvetli bir pompalama hareketi ile
vücudun en büyük atardamarı olan Aorta'ya gönderir. Aorta ise beyine, kollara, bacaklara ve organlara giden atardamarlara ayrılır.
Ventriküllerin kasılarak kanı pompalama işlemine sistol, ventriküllerin gevşeyerek kanın kalbe dolma işlemine diastol denilir. Sol ve sağ taraflar eş zamanlı ve uyum içerisinde kasılır ve gevşerler.
Kalbin pompalama gücündeki değişiklik oranı o andaki vücut faaliyetlerine bağlıdır. Eğer istirahatte iseniz kalbiniz yavaş yavaşçalışır. Eğer koşuyorsanız veya merdiven çıkıyorsanız, kalbiniz dokuların ihtiyacı olan oksijen ve gıda maddelerini karşılamak amacıyla daha fazla çalışır.
Normal kalp atışı dakikada 72 atımdır. Her atışta 55 veya 85 gram kan Arterial (atardamar) sistemine gönderilir. Kalp normalde her gün için ise 104 bin" kere atar.