Vasküler sistem vücudunuzdaki kan damarlarından oluşur. Bu sistemin ismi Latince'den gelir. Latince'de vaskülüm küçük kan damarları demektir. Damarlar kalpten uzaklaştıkça küçülürler. Aort, taşıdığı kanı geniş damarlara gönderir. Bunlar sırasıyla daha küçük damarlara ve en küçük damarlara (Arteriollere) ayrılırlar. Arterioller de ince kapiller-lere (kılcal damarlara) ayrılır. Bu kapillerler dokuların iç yapısına girerler. Bu şeklide dokulardaki karbondioksitin uzaklaştırılması ve oksijenin buralara taşınması neticesinde oluşan kan basıncı nedeniyle arterler kuvvetli ve esnek olmak zorundadırlar. Kapillerdeki kan kalbe venöz (toplardamar) sistemiyle geri döner. Venlerin, kalbe yaklaştıkça çapları artar. Venöz sistemin bir parçası olarak böbrekler ve karaciğer kan içindeki zararlı maddeleri temizlerler. Venler arterlerden daha düşük basınç altında çalışırlar ve arterlere göre daha düşük Musküler (kassal) ve elastik (esnek) yapıya sahiptirler.