Kalp ve damarların olağan işlevleri nedeniyle bol miktarda muhtemel hastalık ve sorunlar ortaya çıkar. Genel nüfusta da bu sorunlar 2 şekilde kendini gösterir. Bunlar;
1- Koroner Arter hastalıkları,
2- Kalp krizi ve hipertansiyon (yüksek tansiyon)' dur.
Bazı hastalıklar, kalp kapaklarının sağlığını etkileyebilen sorunlar, kalp kasını ilgilendiren hastalıklar, kalp ritmi ve atım sorunları, kan damarlarının kanı dokulara götürebilme yeteneğindeki hastalık veya bozukluklar, doğumda ortaya çıkan konjenital problemler şeklinde ortaya çıkabildiği gibi bazı hastalıklar enfeksiyon, kalıtımsal unsurlar, kalbi etkileyen tiroid hormon salgılanmasındaki sorunlar, kalbi etkileyen akciğer hastalıkları veya travma (kaza) neticesinde ortaya çıkar.
İleriki sayfalarda çok sayıda kalp-damar ve dolaşım hastalıklarını ayrı ayrı inceleyerek, son yıllarda bunların teşhis ve tedavisinde elde edilen başarılı gelişmelere değineceğiz.
Bu problemlere geçmeden önce yaşamımız ile sağlığımız arasındaki ilişkiyi anlamak oldukça önemlidir. Yediğimiz şeyler, egzersiz durumumuz, içtiğimiz sigara ve pek çok düşünceler kalp ve diğer
organların sağlığı üzerinde etki yapar. Bunun için önce koroner arter hastalıklarının risk faktörleri ile bunları ortadan kaldırarak daha uzun süreli ve daha sağlıklı bir yaşam için yapabileceğimiz şeylere değineceğiz.
ilk gidilen doktor küçük çaptaki dolaşım ve kalp sorunlarını tedavi edebilir. Bununla birlikte doktor sizi kalp-damar hastalıkları ve bunların teşhis-teda-visinde ayrıca eğitim görmüş uzman kardioloğa gönderebilir.