Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon) doktorlar tarafından artmış kan basıncı olarak tanımlanır. Bu terim duygusal durum ile ilgili olarak değişen kan basıncını tanımlamaz. Ayrıca yine egzersiz ve stress esnasında görülen ani tansiyon değişiklikleri için de bu terim kullanılmamalıdır.
Yüksek kan basıncının, çeşitli nedenleri vardır. Neyse ki bunların etkili tedavisi vardır ve bunlar sonraki bölümde geniş olarak ele alınmıştır. Yüksek tansiyon kalp hastalıkları için oldukça önemli bir risk faktörüdür. Yüksek kan basıncı yıllar sonra vücut içindeki arterleri hasara uğratmakta, damar duvarlarını sertleştirip inceltmektedir. Bu şekilde de arterioskleroz gelişimi hızlanmaktadır. Kanlarında yüksek düzeyde yağ konsantrasyonu bulunan şahısların da yağ molekülleri zaman içinde arterleri daraltacaktır.
Arteryal hasara bağlı olarak böbrek kalp ve beyine gelen kan akışı miktarında azalma olur. Vücut bu üç organa yeterli miktarda kan gönderebilmek için kan basıncını artırır. Bu da kan damarlarında hasara yol açar. Böylece kısır bir döngü oluşur. Bu döngü kalp üzerinde daha fazla yorucu bir etki yapar. Bazı durumlarda kalp kaslarının boyutu kendi ek yükünü karşılamak amacıyla artar. Bu durumda da kardiyak hipertrofi (kalp büyümesi) meydana gelir. Yüksek kan basıncı sonuçta konjestif kalp yetmezliği ve kalp krizleriyle sonuçlanır. Normal kan basıncı 120/80 mm. civadır. Bu, kalbin sistol (pompalama) esnasında meydana getirdiği maximum eforun 120 mm. civa basıncına eşit olduğu anlamına gelir. Kalp atımlar arası dinlenme (Diastol) fazında iken kan basıncı 80 mm. civadır.
Kan basıncının yüksekliği ile ilgili değerler konusunda değişik görüşler var ise de eğer kan basıncınızı değişmez bir şekilde 140/90 mm. civa olarak okuyorsanız bu durumda sizde yüksek tansiyon olduğunu düşünebilirsiniz.
Birçoğunun teşhisi konulmakla birlikte yaklaşık olarak 50 milyon Amerikalıda yüksek kan, basıncı vardır. Bu hastalığın kesin belirtileri yoktur. Yüksek tansiyona sahip olmak sizi sinirli ya da gerilimli yapmaz veya başağrısı ve burun kanaması da yapmaz. Bazı durumlarda doktor kan basıncını rutin olarak ölçtüğünde fiziksel muayene esnasında problem ortaya çıkarılır. Bazı vakalarda ailevi hipertansiyon öyküsü, böbrek hastalığı, duyarlılık, yüksek tuz tüketimi, yüksek tansiyonla birlikte bulunursa da genelde yüksek tansiyonu tanımlayıcı sebep yoktur. Buna karşılık tansiyonunuz normalse ancak bir yakınınızın yüksek tansiyonu tanımlayıcı yüksek tansiyonu varsa aşırı tuz kullanmaktan ve kilo almaktan kaçınmanız gerekir. Ayrıca en azından yılda 1 kere tansiyonunuzu ölçtürmeniz gerekir.
Ender olarak hipertansiyon adrenal bezin tümörü sonucunda veya böbreğe kan getiren damarların anormalliğinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte yüksek tansiyonlu şahısların % 95'inde tanımlayıcı bir sebep yoktur. Bu tür tansiyona esansiyel hipertansiyon denir. Yüksek kan basıncı için pek çok tedavi metodu vardır. Aslında böbrek, göz, beyin ve kalbi etkileyen uzun süreli komplikasyonlardan kaçınılmalı ve uygun tedavi ilaç, sigaranın bırakılması, tuzun azaltılması, alkolün azaltılmasını, zayıflamayı kapsamalıdır.