Miyokard enfarktüsündeki ağrı nasıldır?

Miyokard enfarktüsündeki ağrı karakter ve yerleşim açısından anjina pektorise benzer, fakat daha şiddetli ve uzun sürelidir. Egzersiz ile ilgili değildir. Huzursuzluğa ve şiddetli bir korkuya yol açabilir. Bu durumda vakit yitirilmeden en yakın acil servise başvurulmalıdır.