Şu veya bu ağrı, veya solgunluk sizin hangi hastalık veya rahatsızlığa mağruz olduğunuzu anlamaya yardımcı olur. Bununla birlikte yüksek kan basıncı konusuna bu mantıkla yaklaşmak hatalıdır. Çünkü pek çok sayıda yüksek tansiyonlu kişide bu belirtiler görülmez. Doktorunuz sizde yüksek tansiyon olduğunu düşünse bile bunu tansiyon ölçme cihazı ile ölçüp size gösterinceye kadar teşhisi kesinleştiremez. Başağrısı, uyuşukluk, burun kanaması gibi şeyler yüksek kan basıncının belirtileri olmakla birlikte böyle bir açıklama gerçekçi sayılmaz. Yüksek kan basıncı ve hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) birbirlerinin yerine kullanılabilen terimler olup atardamarlarda dolaşan kanın damar çevresine fazla basınç yapmasını ifade ederler. Yüksek kan basıncının, genel olarak semptom (belirti) vermemesine rağmen, tehlikeli olmadığı söylenemez. 60 milyon Amerikalı yüksek kan basıncı ile yaşamakta, ancak kendilerinde böyle bir şeyin olduğunu bilmemektedir. Bu nedenle yüksek kan basıncına sinsi öldürücü denmektedir. Yüksek tansiyon riski kalp ve kan damarlarında uzun sürede hasar meydana getirerek erken ölümlere yol açabilmektedir