Normal kan basıncı 120/80 mm. civa basıncıdır. Yani kalbin sistol fazında maximum efor sarfederken meydana getirdiği basınç 120 mm. civa basıncına, diostol fazında başka bir deyişle atımları arasındaki dinlenme fazında meydana getirdiği basınç 80 mm. civa basıncına eşittir.
Kan basıncını belirleyen 2 faktör vardır:
1- Kalbin pompaladığı kan miktarı.
2- Kanın gittiği arterin çapı.
Genel olarak kalbin pompaladığı kan miktarı arttıkça arterler küçülür ve daha yüksek kan basıncı meydana gelir. Diğer bazı şeyler de bu temel faktörleri etkileyebilir ve kan basıncını artırabilirler.
Böbrekler, vücuttaki suyun ve tuzun miktarını düzenlerler. Bu 2 faktör direkt olarak kan basıncına etki eder. Tuzun artması beraberinde suyu da vücutta artıracağından tansiyon yükselir. Fazla tuz, kan damarlarını daraltır. Az tuz daha az bir kan basıncına neden olur. Yüksek tansiyonu olmayan bazı kişilerde tuz alınımı kan basıncı üzerinde çok az etki yapar. Normal kan basıncı üzerine etki eden diğer faktörler sinir sistemi, kan damarları ve hormon sayısıdır