Yüksek kan basıncı durumlarının çoğunda başlıca karakteristik olay, kan akışına karşı direncin artmasıdır. Bu eğer kan damarlarınız daralmışsa meydana gelebilir. Kalbiniz aynı miktar kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve pompalanan kanın basıncı yükselir.
Genelde yüksek kan basıncı teşhisi basıncın 140/90 mm. Hg veya daha fazla olması durumunda konur. Kan basıncının bu seviyeye ulaşmasının ve geçmesinin nedeni tanımlanamamıştır. Gerçekte birden fazla durumda 10 kere yüksek kan basıncınır bulunması özel bir hastalık veya bir sağlık problem olarak tanımlanır. Eğer yüksek tansiyonu ortaya çıkaran sebep bulunamazsa bu durumda kan basıncı yüksekliğine Esansiyel Hipertansiyon (esas tansiyon yükselmesi) denilir. Eğer kan basıncını yükselten sebep bulunursa bu durumda ortaya çıkan kar basıncı yüksekliğine sekonder (ikincil) hipertansiyon denilir. Çünkü burada kan basıncının sebebi 2. br hastalıktır. Bu hastalıklar arasında adrenal bez problemleri (Cushing Sendromu) (böbrek damarı darlığı), adrenal bez tümörleri, renal arterial stencz glomerulonefrit, renal yetmezlik gibi böbrek problemleri sayılabilir. Bazı kadınlarda gebeliği önleyici hapların alınması tansiyonu anormal bir şekilde artırabilir.