Amerikalıların ulusal hastalığı olup, bu hastalıktan ölenlerin sayısı her yıl yaklaşık 600.000'i bulmaktadır. Koroner hastalığın belirtisi yıllar içinde yavaş gelişmesine rağmen etkisi ani olmakta ve hastanın üçte birinde kalp krizinde hiçbir belirti olmaksızın ani ölüme yol açmaktadır. Koroner arter hastalığının en önemli özelliği de budur. Koroner arterler kalp kasının oksijen ve beslenme maddelerini taşıyan küçük çaplı arterlerdir. Bu arterler kalbi çepeçevre sararlar ve bundan dolayı koroner arter adını alırlar. Kalp üzerinde çeşitli dallara ayrılırlar. Koroner arter hastalığında bu arterlerde kolesterol, bağ dokusu, kalsiyum ve öteki maddeler arter boyunca birikirler. Aterom plakları adını da taşımış olan bu birikim arteriosklerozun karakteristik özelliğidir. Başlıcaetkileri anjina adı verilen göğüs ağrılarından, kalp krizlerine ve konjestif kalp yetmezliğine kadar değişebilir. Arterioskleroz bir dereceye kadar düzensiz bir biçimde ve bir noktada diğer noktalardan daha fazla gelişerek damar içinde daralma yapar. Arterlerdeki aterom plakaları üzerinde bulunan pürüzlü birikim çizgileri kanın pıhtılaşmasını sağlar. Genelde kalp krizlerinde daralmış damar içindeki son tıkanma bu bölgedeki pıhtılaşmanın bir sonucudur. Sigara içme yüksek kolesterol seviyesi, yüksek kan basıncı gibi vücudun öteki yerlerinde arteriosklerozis gelişimine katkıda bulunan faktörler koroner arterlerde de arteriosklerozis gelişimini artırırlar.
Koroner arterlerin duvarı kas liflerinden yapılıdır. Kriz anında bunlar spazma (kasılmaya) girerek koroner arterleri daraltırlar. Böyle bir sapzm herhangi açık bir neden olmaksızın da gelişebilir. Fakat bu tür spazm aşırı emosyonel (duygusal) stres veya soğuğa maruz kalma sonucu da oluşabilir.
Koroner arter hastalığının tedavisi ilaçlar veya yaşam tarzının düzenlenmesi gibi pek çok tekniklerle tedavi edilir. Koroner arter hastalığının teşhis ve tedavisi konusunda son yıllarda pek çok yenilikler geliştirilmiştir. Kişide koroner arter hastalığının olup olmadığını anlamak için bazı testler vardır. Ayrıca sık koroner arter hastalığı geçirenler için de bazı testler vardır. Ameliyathanede bypass operasyonları direkt olarak daralmış veya tıkanmış arterler üzerine uygulanır. Bazı durumlarda özel tekniklerle daralmış arterler açılabilmektedir.
Günümüzde bir dereceye kadar risk faktörlerinin de konterol altına alınabilmesiyle koroner arter hastalığının sayısında bir düşüş görülmektedir. İlaçların yeni operasyonların ve yöntemlerin ortaya çıkarılması sayesinde kalp kasına giden kan miktarı artırılabilmekte ve bu şekilde bu hastalık ile ilgili semptomların (belirtilerin) en aza indirilmesi sağlanarak koroner arter hastalığı olan kişilerin daha uzun bir yaşam sürdürebilmeleri mümkün hale gelmektedir.