Akut anjin nöbetleri için klasik tedavi nitrogliserin ilacının kullanılmasıdır. Nitrogliserin koroner arterleri açarak, kalp kaslarına daha fazla kanın gitmesini temin eder. Genellikle erimesi için dilin altına konarak ağızdan tablet olarak alınır. Şimdilerde dilin altına püskürtülen bir nitrogliserin kullanılmaktadır. Bunun sayesinde çok kısa bir sürede belki bir dakika belki de bir dakikadan daha az bir sürede rahatsızlık azalmaktadır.
Nitrogliserinin yan etkilerinden biri bazı insanlarda görülen baş ağrısıdır. Baş ağrıları genellikle geçici ve hafiftir. Eğer hekiminiz nitrogliserin önerirse, ilacınızı taze kalacak şekilde muhafaza etmeye özen gösterin. Çünkü bu ilacın tablet şeklinde olanları ambalajı açıldıktan sonra birkaç haftalık bir sürede etkisini kaybeder, ilacı ayrıca doğrudan doğruya güneş ışığına maruz bırakmayın, çünkü etkisi kaybolur. Ayrıca uzun süreli nitritler de anjin nöbetlerinin azaltılmasında yardımcı olabilir.
Kalsiyum kanal engelleyicileri, (blokerleri) kalp kaslarınızdaki kanallar aracılığıyla kalsiyumun normal akışını kesintiye uğratan ilaçlardır. Bu şekilde koroner arterler ve kan damarları sistemindeki diğer arterlerde genişleme olur ve bunun sonucunda kalp kaslarına kan akışı artar. Böylelikle kalbin yükü de azaltılır ve oksijen ihtiyacı da azaltılmış olur. Kalsiyum kanal blokerleri kan basıncını (tansiyonu) da düşürür.
Betaadrenerjik blokerler kalbin hızını ve kan basıncını azaltır. Her ikisi de anjina belirtilerinin azaltılmasında yararlıdır.
Hekiminiz sizde bulunan özel belirtilere göre sizin için uygun olan ilaç tedavisini seçecektir.