Ayaklarda (şişme) ödem. Eğer hasta yatalaksa bacağın alt bölümlerinde de şişme meydana gelir.
Nefes darlığı
Halsizlik ve yorgunluk.
Kalp yetersizliği terimi aşağı yukarı kalbin dur-ması anlamına kullanılır. Oysa Konjeste olmuş kalp seyrek olarak durur. Bu yüzden yetersizlik kalbin etkinliğinde veya verimliliğinde oluşan azalma ya da kaybolma olayıdır. Konjestif kalp yetmezliği ciddi bir olaydır. En yaygın biçimde kalp kanı pompalamada yetersizdir. Bu da vücut içindeki organlara gelen kan miktarını azaltır. Etkisiz pompalanan kan, onu akciğerlerden tekrar kalbe taşıyan toplardamarlar içinde birikmesine neden olur ve pulmoner ödem oluşur. Akciğerlerde kan birikmesi (pulmoner ödem) sonucunda konjestif kalp yetmezliğinde uygun bir belirti olan nefes darlığı meydana gelir.
Eğer sağ kalp yetmezliği meydana gelmişse kan
bu sefer de bacaklarda ve karaciğerde toplanarak konjesyonel tıkanmaya yol açar. Neticede bacaklarda ve ayaklarda belirgin bir şekilde ödem (şişme) meydana gelir. Hem sağ, hem de sol kalp yetmezlikleri sık olarak ortaya çıkar.
Böbreklere gelen kan miktarının eksikliği vücutta su oranının artmasına neden olur. Bu da ödemi (şişme) artıran ek bir faktördür. Yeterli miktarda kan gelmediği takdirde adalelerin enduransı (yorulmadan çalışabilme kapasitesi) azalır. Böylece konjestif kalp yetmezliği geçiren şahıslar fiziksel faaliyette bulunurken hemen yorulurlar.
Konjestif yetersizlik olan kalpte meydana gelen etkili pompalama kaybı, kalbin kas dokusunu zayıflatır. Bu da kalp krizlerine neden olur. Çünkü kalp hastalığı direkt kalp kaslarını etkileyerek kalp kapakçıklarında mekanik problemlere veya uzun süreli yüksek kan basıncına sebep olur.