Koroner Arter hastalıklarının teşhisinde, Koroner Arterleri (kalp kaslarını besleyen damarları) ve kalp odacıklarının biçim ve fonksiyonlarını görebilmek her zaman oldukça yararlıdır. Zamanımızda bu işlem iki temel yaklaşımın birini uygulayarak en iyi şekilde yapabilmektedir: Tamamiyle vücudun dışından olacak şekilde noninvazif veya vücuda kataterler veya diğer aletleri sokarak (invazif). Genellikle tarayıcı aletlerle görüntülerin elde edilmesi olayı invazif (diğer organları etkileyici, tehlikeli) değildir; ancak anjiyografi invazif bir işlemdir.
Eğer eforlu ECG'niz anormal ise hekiminiz koroner arter hastalığı teşhisinin doğrulanmasına yardımcı olmak üzere tehlike olmayan bir radyonüklid taramasının yapılmasını önerebilir. Bu testler oldukça hassas olup, yapılmaları da kolaydır. Bu türden testler için hastanede yatmanız gerekmez. Maruz kalınan radyasyon oldukça azdır ve böylesi bir tarama anjiyogram gereksinimini giderebilir.
Başka bir yaklaşımda, kalbin ve geniş kan damarlarının şeklini ortaya çıkarmak için ses dalgaları kullanır. Kalbe yapılan ultrason taramaları (Ekokardiyogram) sayesinde hekiminiz kalp hareketlerinizi görebilir.