Kalbin radyonüklid muayenesinin bir çeşidi talyum egzersiz taramasıdır. Bu işlemde, efor sırasında kol damarlarımızdan birine küçük bir dozda radyoaktif izotop enjekte edilir. Daha sonra özel bir tarayıcı cihaz kalp bölgesinde bu izotopun bulunduğu yerlerin görüntülerini seri olarak kaydeder. Ortaya çıkan karanlık alanlar kalbinizde kan akışının zayıf olduğu bölümleri belirtir. Ancak bu gerçekten tıkanmış olan arterin görüntüsünü vermez.