Anjiyogramın yapılması için kasık veya dirseğinizdeki arterlerden birine bir kataterin (içi boş ve esnek bir tüp) sokulması gerekir. Bu katater ana arteriniz, aort aracılığıyla kalbinize doğru uzatılır. Daha sonra bir koroner artere uzatılır. Kalbin iç kısmını ve arteri röntgen filminde görebilmek için katater aracılığıyla opak (saydam olmayan) bir boya enjekte edilir. Anjiyografi, vücuttaki kan damarlarının birçoğunda yapılabilir. Ancak kalp damarlarında (koroner arterlerde) bir anjiyografi yapıldığı zaman bu teste koroner anjiyografi veya kardiyak kataterizasyon denilir.
Buna ek olarak katater, mitral ve aortik kapakçıkların fonksiyonlarının incelenebildiği kalbin sol kısmına yerleştirilebilir. Bu durumda sol atriumun biçim ve fonksiyonu ve kalbin sol ventrikülü (karıncığı) de gözlemlenebilir. Sağ atriyum ve ventrikül ve bunların kapakçıklarının (triküspit ve pulmoner) incelenmesi için, geniş bir damara bir katater sokulabilir ve kalbin sağ tarafına doğru uzatılabilir.
Bu işlemin bir variyasyonu, daralan koroner arterlerinin tedavisi için kullanılır.