Çarpıntı veya sıçrayıcı kalp atımları, Başın içinde boşluk duygusu, Göğüs sıkıntısı, Solunum güçlüğü Kalp atımlarındaki ritim bozulduğunda ortaya çı-kan olaya "aritmi' denir. Aritmilere bağlı olarak belirtiler değişir, bu belirtilerin farkına tam olarak yarılamayabilir veya yukarıda sayılan belirtilerin bir veya birkaçı tespit edilebilir.
Hemen hemen tüm Aritmili kişilerde, arada sırada hafif çarpıntı veya sıçrayıcı tarzda kalp atımları bulunur. Genelde böyle bir olay sorun meydana getirmez. Bununla birlikte olayın şiddeti büyükse ve tekrar meydana geliyorsa, doktora danışmak gerekir. Olay şiddetli değilse veya ciddi değilse herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Doktorunuzun hastalığı olan yaklaşımı yaşınıza, fiziksel durumunuza, kalp hastalığı oluşturan faktörlerin varlığına ve hastalığın tabiatına bağlıdır.