Hiçbir belirti olmayabilir. Yorgunluk hissi ve nefes darlığıçıkar. Bu sebepler konjenital (doğuştan) kalp hastalığı, ilaçların etkisi (Beta Adrenerjik ilaçlar, kalsiyum kanal blokeleri, dijitaller), Lyme hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar ve infeksiyöz mononükleoz hastalığıdır.