Hafif bir anjinanız varsa veya kalp krizi geçir¬miş ve sonra da hiçbir belirti kalmaksızın iyileşmişseniz sizin için en iyi tedavi, by-pass ve diğer operasyonlardan ziyade, ilaçlar ve diğer yöntemlerdir.
Koroner arter by-pass ameliyatının özellikle erken dönemlerde kullanımı tartışmalı görünüyorsa da tüm veriler bu ameliyatın uygun durumlarda yapılması lehinedir. Bu durumlar ana koroner arterin tıkanması ve bununla birlikte pek çok damar hastalığı, sol ventrikülde fonksiyon yetersizliği ve kişinin takatini kesen anjinanın olmasıdır. Bunlara sahip insanlar için by-pass yöntemi açık bir değer taşımakta ve yaşamı daha uzun süreli kılabilmektedir.