Koroner olay veya kalp krizinin iyileşmesi geniş ölçülerde bir rehabilitasyonu gerektirir. Rehabilitasyon bir takım çalışması olup Doktor, Kardiyolog, fizik tedavi Rehabilitasyon Doktoru, Hemşire, Dietisyen, Fizyoterapist, egzersiz fizyolojisti, psikoloji uzmanı, eğer gerekiyorsa eczacı, rehabilitasyon koordinatörü ve sigarayı bırakma konusunda uzman kişiler rehabilitasyon takımının üyelerini oluştururlar. Kardiyak Rehabilitasyonun 3 temel aşaması vardır. Birincisi, hayatınızı kurtarmada önemli, ama sizin fazla bir şey yapamayacağınız acil faaliyetler, ikincisi tıbbi ve belki de cerrahi tedaviyi de kapsamak üzere devam ettiğiniz tıbbi bakım, üçüncüsü ise tedavinin bu kısmı hakkında doktorunuzun verdiği kararlar.
Bununla birlikte bir kardiyak hasta olarak iyileştiğinizde yaşam şartlarınızda meydana getireceğiniz değişmeleri de gözönünde bulundurmanız gerekir. Bunlar ruhen ayarlanma, egzersizler, diyet, sigara ve diğer faktörlerdeki değişmelerdir.