Doktorunuzdan veya ilgili diğer tıp mensuplarından, hastaneden çıktıktan sonra kalp fonksiyonlarını geliştirmek için gerekli olan merkezlerin nerelerde olduğunu öğrenebilirsiniz.
Kardiyak rehabilitasyonun esas amacı normal hayata başlayabilmek için yapacağınız egzersizlerin öğretilmesi ve risk faktörlerinin olumlu yönde değiştirilmesidir.