Kalp bloku olan çoğu kişide bir belirti bulunmaz. Diğer taraftan şiddetli vakalarda ani bilinç kaybı meydana gelebilir. Kalp bloku derecelere ayrılır. Birinci derece kalp bloku elektrokardiogramda açık bir şekilde görülebilir ve sebebi Atriumlardaki uyarıların ventriküllere geç gelmesidir. İkinci derecede kalp blokunda bazı uyarılar ventriküllere geçemez. Bazı durumlarda ikinci derece kalp blokuna yoğun kullanılan kalp ilaçları sebep olur. ilaçların bırakıl-ması ile kalp normale döner.
3. derece kalp blokunda ventriküllere hiç uyarı gelmez ve ventriküller kendi ritimlerini sağlamada zorlanırlar. Neticede kalp pompalama yapamayacağı için, beyine gelen kan azalır ve bu da bayılma ile sonuçlanır.